Profil kompanije

ProVitalis doo je nemačko-srpska kompanija koja je specijalizovana u međunarodnim distribucijama, promocijama i u vršenju regulatornih poslova za proizvode koje distribuira veleprodaji, apotekama, laboratorijama i klinikama. Osoblje i partneri ProVitalis d.o.o. su stekli svoju stručnost kroz dugogodišnje iskustvo iz raznih oblasti menadžmenta i konsaltinga na međunarodnom nivou.

Ako ste proizvođač visoko kvalitetnih proizvoda iz oblasti zdravstvene zaštite i ako želite da proširite poslovanje sa ovim proizvodima, bilo u regionu Balkana ili u zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza, ProVitalis doo može Vam ponuditi niz usluga, uključujući:

  • Analizu tržišnog potencijala proizvoda u određenoj oblasti ili na određenom tržištu;
  • Pomoć oko registracije proizvoda sa punim spektrom usluga;
  • Profesionalnu i efikasnu promociju proizvoda;
  • Efikasnu i pouzdanu organizaciju marketinga i distribuciju proizvoda.

Ako izaberete sve usluge za sve te aktivnosti, ili ako imate samo jednu specifičnu potrebu van ovog opsega - možete se pouzdati u ProVitalis-ove međunarodne stručnjake. Možemo da prilagodimo sve naše aktivnosti vašim potrebama.

Sponzorisanje naučnih i promotivnih skupova

Provitalis d.o.o. kao društveno odgovorna kompanija sponzoriše naučne i promotivne skupove, u cilju edukacije medicinskog i farmaceutskog kadra, kao i drugih aktivnosti od značaja za lokalne zajednice.

U skladu sa Pravilnikom o načinu oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva (Sl.glasnik RS, br.79/2010 od 29.10.2010.godine), Provitalis d.o.o.u svemu se pridržava pravila propisanim ovim Pravilnikom.

Podaci o skupovima koje je sponzorisao, kontinuirano za tekuću godinu, kao i za prethodnu godinu, objavljeni su na ovoj interent stranici, i isti sadrže naziv skupa, period održavanja, način sponzorisanja, ukupan iznos sredstava koja su sponzorisana. O načinu pristupa ovim podacima, Provitalis d.o.o. će obavestiti nadležno ministarstvo.


Podaci o sponzorisanju naučnih i promotivnih skupova