Konsalting i marketing

Logističke i distributivne mreže u centralnoj i istočnoj Evropi i u zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza

U lokalnim zemljama i regionima, imamo određene partnere za implementaciju naše lokalne poslove distribucije. Svi oni ispunjavaju posebno stroge zahteve pružajući aktivnu promotivnu podršku kao i obezbeđivanje pune usaglašenosti sa regulatornim uslovima, uključujući i EU. Kao minimum obezbeđujemo:

 • Tehničku kompetentnost;
 • Udovoljenje regulatornih zahteva za lekove, uključujući i EU propise;
 • Aktivnu promotivnu podršku;
 • Visoke performanse logističkih i distributivnih usluga;
 • Pouzdanost;
 • Korektnost.

Naše sedište se nalazi u Zrenjaninu, 70 km udaljeno od Beograda, u Vojvodini. Nemački partneri u našem preduzeću predstavljaju ekonomsku i finansijsku pokretačku snagu, a pre svega su posvećeni marketingu, prodaji, logističkim i finansijskim dužnostima. Naši operativni radovi su uglavnom postignuti u našim regionalnim poslovnim čvorištima:

 • Za zapadnoevropske zemlje: Nemačka;
 • Za Balkan i zemlje Istočne Evrope: Zrenjanin, Srbija;
 • Za zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza: Kijev, Ukrajina.

Kreiranje poslovnih centara: Za svaki proizvod pod našom odgovornošću, prema veličini, mi stvaramo centar u odgovarajućoj zemlji ili regionu za upravljanje lokalnim poslovnima.

Usluge koje nudimo stranim kompanijama

Spisak mogućih usluga:

 • Analiza tržišta
 • Registracija lekova i medicinskih sredstava
 • Registracija homeopatskih proizvoda
 • Vođenje kroz različite zakone i pravilnike u oblasti medicine i farmacije
 • Pomoć prilikom registracije predstavništava i lokalnih kompanija (Srbija, Crna Gora, Makedonija i BiH)
 • Pomaganje stranim kompanijama u pronalaženju partnera za domaću proizvodnju i eventualnu saradnju u marketingu i prodaji
 • Usluge kancelarijskog poslovanja
 • Upis dijetetskih suplemenata u bazu podataka Ministarstva zdravlja

Reference

 • Analiza tržišta
  Saradnja sa:
   CIPLA (UK)
   Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher
   Surrey, KT10 9NW
   Velika Britanija
   http://www.cipla.com/
 • Registracija lekova i medicinskih sredstava
  Saradnja sa:
   Dr Claus Pharma GmbH
   Jakobsgasse 26
   72070 Tuebingen, 
   Nemačka
 • Konsultantske usluge i registracija homeoptaskih lekova
  Saradnja sa:
   Wala Heilmittel GmbH
   73087 Bad Boll / Eckwälden
   Dorfstrasse 1 (D1)
   Nemačka
   http://www.wala.de/
 • Upis dijetetskih suplemenata u bazu podataka Ministarstva zdravlja
  Saradnja sa:
   ASLAN Arzneimittel GmbH & Co.KG
   Obere Oese 2-4
   58675 Hemer
   Nemačka

Lokalno partnerstvo

ProVitalis nudi svoje usluge evropskim proizvođačima koji imaju visoko kvalitetne i inovativne proizvode, medicinska sredstva i kozmetičke proizvode. Oni se mogu osloniti na našu solidnu stručnost i tehničko znanje u realizaciji svoje dugoročne međunarodne razvojne strategije.

ProVitalis ima iskustvo u razvoju poslovanja u svetu, posebno u zapadnoj i istočnoj Evropi, kao i zemljama bivšeg sovjetskog saveza, ali ne postoje ograničenja samo na ove delove. Pružamo punu distribuciju i posebne usluge konsaltinga za sva tržišta, po meri prema potrebama veličine tržišta, regulatornog okruženja i očekivanja vaše kompanije.

Usluge kancelarije

Naša kancelarija lokalne kompanije u Zrenjaninu može da vam ponudi (u komunikaciji i na engleskom jeziku) sledeće usluge:

 • lokalno predstavljanje vaših interesa;
 • lokalne kontakte;
 • lokalnu korespondenciju
 • pravni i poreski konsalting
 • analizu tržišta;
 • usluge organizacije poslovnih putovanja;
 • prevodilačke usluge.

Koristite naše lokalno prisustvo za bliske i brže kontakte sa svojim klijentima.